Carieră

Anunţuri - concursuri angajări, anul: 2020

Concurs pentru ocuparea postului de contabil sef

 

            S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea, societate cu capital majoritar de stat care are ca principal obiect de activitate producerea, transportul si distributia energiei termice catre populatia municipiului Tulcea, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de contabil sef

            Criteriile de selectie/evaluare a candidatiilor pentru ocuparea postului sunt: studii superioare de specialitate absolvite; experienta in activitatea conducere de minim 10 ani din care minim 5 ani intr-o unitate de profil.

            Constituie avantaj cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala, cunostinte avansate de operare PC, orice alte studii si specializari.

            Se vor urmari abilitatile candidatilor in comunicare, calitatea de conducator/coordonator de echipa, dinamismul si flexibilitatea, spiritul inovator.

            Dosarele candidatilor vor contine:

1.Cerere de inscriere la concurs

2.Carte de identitate/ buletin de identitate ( copie )

3.Dovada studii superioare ( copie diploma studii superioare )

4.CV format european

5.Dovada experientei/vechimii in activitate(extras REVISAL, adeverinta , copie carte munca)

6.Cazier judiciar

7.Adeverinta medicala

8.Copii documente doveditoare pentru alte cursuri/specializari absolvite

            Candidatii vor depune dosarele pana pe data de 24.07.2020, ora 1300 la sediul S.C. ENERGOTERM S.A. din Tulcea, str. Isaccei, nr.73, cladirea Donaris et.II.

            Sustinerea candidaturii (examen scris si interviu) va avea loc in data de 27.07.2020, ora 1100, la adresa sus mentionata, afisarea rezultatelor urmand a se realiza in aceeiasi zi pana la ora 1600.

            Contestatiile se pot depune pe data de 28.07.2020 intre orele 9 00  - 12 00

            Publicarea rezultatelor finale se va face pe data de 29.07.2020, ora 1000  la avizierul si pe site-ul societatii.

            Informatii suplimentare,  se pot obtine la sediul social al societatii, sau la tel. 0240 527896.

Bibiliografie

Contabil sef

Legea  227/2015 privind Codul fiscal cu normele de aplicare;

Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu completarile si modificarile ulterioare;

Legea 82/1991 a contabilitatii;

Legea 325/2006 serviciului public de alimentare cu energie termica;

OMFP 923/2014 privind Normele privind exercitarea controlului financiar preventiv si Codul specific de norme profesionale.

Ordinul 91/2007 al ANRSC pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciu;ui public de alimentare cu energie termica

Legea 5/2020 a Bugetului de stat pe anul 2020

 


actualizat: 25-06-2020   utilizator: 140  

ANUNȚ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Primăria Municipiului Tulcea anunţă declanșarea procedurii de recrutare și selecție, proces care are scopul identificării, recrutării și selectării celor mai potriviți 5(cinci) candidați pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al S.C. ENERGOTERM  S.A. - Tulcea.

Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările și modificările ulterioare, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

DECLARATIE CAZIERE.docx  (0.02MB) : 03-03-2020   utilizator: 140  
Anunt recrutare Energoterm.docx  (0.03MB) : 03-03-2020   utilizator: 140  
FORMULAR F3.docx  (0.02MB) : 03-03-2020   utilizator: 140  
FORMULAR F4.docx  (0.03MB) : 03-03-2020   utilizator: 140  
FORMULAR F5.docx  (0.02MB) : 03-03-2020   utilizator: 140  
FORMULAR F1.docx  (0.03MB) : 03-03-2020   utilizator: 140  
FORMULAR F2.docx  (0.02MB) : 03-03-2020   utilizator: 140  

actualizat: 03-03-2020   utilizator: 140