Informaţii de interes public

Componenţa consiliului de administraţie al SC ENERGOTERM TULCEA SA

Nr.crt. Funcţia Nume Prenume  
1 PREŞEDINTE PANCENCU TRAIAN
2 MEMBRU NEEXECUTIV IACOB MARIA
3 MEMBRU NEEXECUTIV JIPA CEZAR
4 MEMBRU NEEXECUTIV PASCALE RODICA
5 MEMBRU NEEXECUTIV POPA CĂTĂLIN LUCIAN

Documente

Prezentare sistem de management integrat

 Necesitatea implementării sistemului de management integrat a apărut ca urmare a cerinţelor:
     -licenţei clasa 2 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică emisă de ANRSC pentru S.C. Energoterm S.A. prin Ordinul nr. 1647 din 18.05.2015
         -ce trebuie îndeplinite de către operatorul economic care doreşte să devină parte într-un contract de achiziţie publică, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Sistemul integrat de management calitate-mediu-sănătate şi securitate în muncă a fost implementat prin intermediul organismului de certificare S.R.A.C. Bucureşti în anul 2007.     Standardele ale căror prevederi au fost aplicate sunt:

 • SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe

 • SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de management de mediu. Specificaţii şi ghid de utilizare

 • OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale. Cerinţe

    Scopul sistemului de management integrat al calităţii – mediului – securităţii şi sănătăţii ocupaţionale

S.C. ENERGOTERM S.A. are ca scop declarat satisfacerea pe deplin a cerinţelor explicite şi implicite ale clienţilor şi obţinerea unei calităţi superioare a serviciilor efectuate în domeniul său de activitate.

Organizaţia consideră că doar aşa îşi poate crea şi menţine pe piaţă o imagine favorabilă, poate promova şi dezvolta încrederea clienţilor săi şi nu în ultimul rând poate creşte numărul acestora prin furnizarea unor servicii calitativ superioare faţă de piaţa concurenţială, cu respectarea unui mediu curat aplicând cele mai bune tehnologii disponibile în domeniul furnizării de agent termic şi a apei calde de consum şi prevenind apariţia riscurilor în domeniul securităţii şi sănătăţii ocupaţionale în întreaga activitate.

Acest deziderat a fost urmărit încă de la înfiinţarea societăţii, prin aplicarea tehnicilor şi metodelor ce ţin de conducerea şi asigurarea calităţii, a protecţiei mediului şi a securităţii şi sănătăţii ocupaţionale.

În spiritul standardelor de referinţă S.C. Energoterm S.A. aplică principiile generale de management care sunt:

 • orientarea către client;
 • leadership;
 • implicarea personalului;
 • abordarea bazată pe proces;
 • abordarea  managementului ca proces;
 • îmbunătăţirea continuă;
 • abordarea bazată pe fapte în luarea deciziilor;
 • relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii;
 • prevenirea, limitarea şi lichidarea în cel mai scurt timp a oricărui incident ce poate provoca poluarea factorilor de mediu;
 • respectarea legislaţiei de mediu referitoare la activităţile proprii şi conformarea cu aceasta;
 • prevenirea expunerii la factorii de  risc şi menţinerea stării de sănătate a angajaţilor;
 • monitorizarea şi măsurarea performanţei sso.

 În vederea continuării eficientizării sistemului de încălzire, S.C. Energoterm S.A. are în vedere realizarea următoarelor studii de fezabilitate şi proiecte tehnice:

 1. "Centrală termică în cogenerare, municipiul Tulcea";
 2. "Monitorizare de la distanţă a funcţionării modulelor, punctelor termice şi centralelor termice";
 3. "Modernizare module şi puncte termice prin montare staţii expansiune şi dedurizare apă";
 4. "Modernizare staţie de repompare agent termic primar";
 5. "Reabilitare sistem de încălzire şi apă caldă de consum prin montarea de module etapa a-VIII-a";
 6. "Reabilitare reţele termice secundare etapa a-VI-a".

Situaţii privind salarizarea personalului privind salarizarea personalului (Legea 153/2017)

>>> Lista funcţii - martie 2019

>>> Lista funcţii - septembrie 2018

>>> Lista funcţii - martie 2018