Prezentare Energoterm Tulcea

S.C. ENERGOTERM S.A. a fost înfiinţată prin reorganizarea Direcţiei Servicii Termice Tulcea la data de 1 iulie 2005, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local nr. 144 din 26.05.2005 şi are ca acţionar majoritar Consiliul Local Tulcea. Bunurile ce alcătuiesc sistemul public de termoficare, proprietate a municipiului Tulcea, aflate în administrarea Direcţiei Servicii Termice, au fost preluate de către S.C. Energoterm S.A., prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune.

Obiectul principal de activitate al S.C. Energoterm S.A. se încadrează în categoria D a codurilor CAEN - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, respectiv subcategoria 35.30 Furnizare de abur şi aer condiţionat. Activitatea desfăşurată de societate se realizează printr-un sistem centralizat de încălzire care cuprinde un cazan de apă fierbinte CAF (ce utilizează combustibil gaz natural), având capacitatea de 50 Gcal/h, reţele de transport, 15 puncte termice, reţele de distribuţie şi un sistem de încălzire format din şase centrale de cvartal, ce funcţionează pe bază de  combustibil gaz natural.

>>> Documente publice administrative

Certificate