se incarca
  Ultima actualizare, 14-05-2018:

   În data de 4 iunie 2018 vor incepe lucrările de modernizare a instalaţiilor termice de distribuţie la blocurile  de locuinţe si contorizare individuală la nivel de apartament, etapa a I-a, dupa cum urmează: - BL. 2, sc.B, Str. Lopătarului (ANL); - Bl. 15, sc.A, Str. Lopătarului (ANL); - Bl. 1, sc.A, Str. Lopatărului (ANL); - Bl. 13, sc... mai mult >>>

  Arhiva anunțuri  
  Lucrări reţele/instalaţii  
  Comunicări executare silită  
  Probe la rece  
  Anunţuri angajări  
  Citiri  
  Recuperare creanţe  
  Oprire-Pornire CAF  
  Ajutoare pentru încălzire  
  Licenţe/autorizatii/avize  
  Documente necesare, avize  
  Întrerupere furnizare energie termică  
  Debranşări  
  Model contract  
  Facturi şi penalităţi  
  Audienţe  

 Energoterm SA Tulcea:   anunturi >>> arhiva_anunturi


  S.C. ENERGOTERM S.A. va întrerupe furnizarea apei calde de consum în intervalul 23.04.2018 ora 23:00- 24.04.2018 ora 15:00  
       

Pentru modificarea parametrilor de funcţionare, trecerea la regim de vară a centralelor,  S.C. ENERGOTERM S.A. va întrerupe furnizarea apei calde de consum în intervalul 23.04.2018 ora 23:00- 24.04.2018 ora 15:00.

Listă centrale afectate:

-C.T. 10 (str. Isaccei, Bl.I7);

- C.T. 11 (str. Isaccei, bl.I5);

- C.T.12 (str. Frumoasa);

- C.T. 13 (str. Tudor Vladimirescu, nr.3);

- C.T. 15 (str. Pacii, bl.P21)

- C.T. 16 (str. Pacii, bl.S2, Egreta)

- C.T. 17 (Str. Sabinelor, Bl.E3)

- C.T. 18 (str. Victoriei, bl.9

- C.T. 19 (str. Babadag, bl.2)

- C.T. 20 (str. Sabinelor, bl.C1)

- C.T. 21 (str. Sabinelor, bl.C9)

- C.T. 29 (str. Pacii, bl.M2),

- C.T. 30 (str. Garii, bl.C3)

- C.T. Gradinari (str. Gradinari, bl.39).

 

Ne cerem scuze pentru discomfortul creat şi vă asigurăm că vom face tot posibilul pentru a reduce la minimum timpul necesar acestei operaţiuni.

Vă mulţumim pentru înţelegere!

  În data de 26.04.2018 până la ora 16:00, la C.T. nr. 13 se va întrerupe furnizarea de apa caldă  
       În data de 26.04.2018 până la ora 16:00, la C.T. nr. 13 se va întrerupe furnizarea de apa caldă de consum pentru executarea unor lucrari de revizie. Vor fi afectaţi proprietarii din cadrul Asociaţiei de proprietari nr. 6. 

Mulţumim pentru înţelegere.
  Anunţ - achiziţie directă serviciul de întocmire audit energetic  


     SC ENERGOTERM SA TULCEA anunţă că intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă serviciul de întocmire audit energetic p3- admin, 18-11-2016    
       
SC ENERGOTERM SA TULCEA anunţă că intenţionează să achiziţioneze prin achiziţie directă serviciul de întocmire audit energetic conform Legii 121/2014 , în vederea reducerii pierderilor energetice şi îmbunătăţirii randamentelor privind eficienţă energetică.
 
Autoritatea contractantă doreşte încheierea unui contract pe o perioadă de şase luni, preţul fiind ferm pe toata durata derulării acestuia. Bilanţul energetic trebuie efectuat pentru întregul sistem de termoficare : CAF (50 Gcal/h), reţeaua termică primară de ~ 14 km, 10 puncte termice, 75 module termice, 20 centrale termice de cvartal având o putere termică totală instalată de 75,621 MWh, 4 centrale termice de bloc având o putere termică totală instalată de 0,6 MWh, 2 centrale termice ce deservesc Bazinul de Înot şi Sala de Sport multifuncţională având o putere termică totală instalată de 0,639 MWh şi reţelele secundare de distribuţie agent termic ~40 km .
Ofertele pot fi trimise până în data de 23.11.2016, ora 14.00 la sediul societăţii din Str. Isaccei Nr. 73, Clădirea Donaris, etaj 2 sau prin e-mail la adresa office@energotermtulcea.ro, sau la fax nr. 0240-522348. 

Societăţile ofertante vor prezenta oferta de preţ în lei fără TVA, autorizaţia de auditor energetic emisă de ANRE, în termen de valabilitate şi lista cu principalele lucrări similare.  Transmiterea facturii de energie termică prin intermediul poștei electronice  


     Serviciul de transmitere a facturii de energie termică prin intermediul poștei electronice, va fi disponibil pentru clientii S.C. ENERGOTERM S.A. p4- admin, 03-10-2016    
       

Serviciul de transmitere a facturii de energie termică prin intermediul poștei electronice, va fi
disponibil pentru clientii S.C. ENERGOTERM S.A.
Principalele beneficii ale primirii prin e-mail a facturilor de energie termică:
Proximitate-Factura este la un click distantă de dumneavoastră, indiferent de locația in care vă aflați.
Eficiența si securitate-Intrați in posesia facturii mult mai rapid decât în varianta transmiterii prin curier și eliminați riscul pierderii acesteia.
Activare simplă-Puteți activa transmiterea facturii verzi prin completarea formularului de mai jos.
Cine poate beneficia de acest serviciu?

Toți clienții Energoterm, care au încheiat un contract de furnizare a energiei termice, atât persoane fizice, cât si juridice.
Cum puteți opta pentru primirea facturii prin e-mail?
Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm sa completați formularul de mai jos cu semnătura/ștampila și sa îl trimiteți la sediul  S.C. ENERGOTERM S.A. prin oricare din urmatoarele mijloace de comunicare
·  poșta la sediul Energoterm Tulcea, str. Isaccei nr. 73 (cladirea Donaris)
·  direct la sediul menționat mai sus
·  e-mail la adresa: office@energotermtulcea.ro
·  fax la numarul 0240 522 248.

Notă:  În momentul în care ați aderat la acest serviciu, NU veți mai primi factura pe suport de hartie. Revenirea la primirea facturii se poate face oricând. Reactivarea acestei opțiuni se va realiza în termen de 30 de zile de la data la care ați transmis solicitarea în acest sens.

INSTRUCȚIUNI:

·  În solicitarea dvs. trebuie să menționați adresa validă de e-mail. În cazul unei erori, societatea nu poartă responsabilitatea netransmiterii facturii.
·  Dacă intervin modificări privind adresa de e-mail este necesara notificarea furnizorului de energie termică.
·  Recomandăm verificarea periodică a e-mailului pentru a urmări primirea facturii curente și a notificarilor transmise de Energoterm, precum si asigurarea permanentă a spațiului sufficient în casuța de e-mail pentru primirea corespondenței.
·  Factua este transmisă și poate fi vizualizată în format PDF.
·  Factura se consideră primită în momentul in care Energoterm transmite e-mailul ce are ca atașament un exemplar al acesteia.
 
Solicitare pentru transmiterea facturii de energie termică prin intermediul poștei electronice S.C. ENERGOTERM S.A.


Cod client________________
Denumire________________________________________________
Adresă de e-mail_____________________________________________
Persoană de contact_____________________________________________
Telefon______________________

DATA,  SEMNĂTURĂ / ȘTAMPILĂ,

  Dezbatere publică  


     Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. ENERGOTERM S.A Tulcea, pe anul 2016 p5- admin, 20-01-2016    
       

Se supune dezbaterii publice  Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. ENERGOTERM S.A Tulcea, pe anul 2016.
 
Proiectul de act normativ menţionat, cu documentaţia de bază, poate fi consultat pe site-ul Primăriei Municipiului Tulcea şi la sediul din strada Concordiei, nr.1.
În conformitate cu prevederile art.7 alin.4 din Legea nr.52/2003 până la data de 18.01.2016 se pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile, opiniile privind proiectul de act normativ se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Tulcea din str.Păcii, nr.20.
Materialele vor cuprinde mentiunea „Recomandare la proiect de act normativ”.
  DISPOZIŢIA NR. 2172 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA, JUDEŢUL TULCEA, ÎN ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ  
       în discuţie: Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice pe bază de gaze naturale şi de C.L.U. în municipiul Tulcea de către S.C. Energoterm S.A. Tulcea

  Program în perioada sărbătorilor de iarnă  
       
Vă informăm că în perioada sărbătorilor de iarnă programul de lucru se va desfăşura astfel:
 
-       21 – 23.12.2015      - program normal de lucru
-       24.12.2015             - până la ora 1330
-       25.12.2015             - închis (zi liberă legal)
-       28-30.12.2015        - program normal de lucru
-       31.12.2015             - până la ora 1330
-       01.01.2016             - închis (zi liberă legal)
  Anunţ public privind decizia de emitere a autorizaţiei integrate de mediu revizuită  
       
   S.C. ENERGOTERM S.A. cu sediul social în Tulcea, str. Isaccei nr. 73, judeţul Tulcea  anunţă publicul interesat asupra luării deciziei privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu revizuită de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea pentru categoria de activitate conform Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale:  1.1. Arderea combustibililor în instalaţii cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW, desfăşurată la punctul de lucru din Tulcea, str. Isaccei nr. 82, judeţul Tulcea.
   Decizia privind emiterea autorizaţiei integrate de mediu şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Tulcea din strada 14 Noiembrie, nr.5, Municipiul Tulcea, în zilele de luni până joi între orele 08,00-16,30 şi vineri între orele 08,00-14,00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtl.anpm.ro, reglementări-acte de reglementare.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 30 zile de la data publicării prezentului anunţ.
  PRECIZARI PRIVIND MODUL DE FACTURARE AL ENERGIEI TERMICE PE LUNA DECEMBRIE 2014  


     Catre abonatii Energoterm p9- admin, 22-01-2015    
       
Societatea Energoterm aduce „PRECIZARI PRIVIND MODUL DE FACTURARE AL ENERGIEI TERMICE PE LUNA DECEMBRIE 2014”
 
            Va facem cunoscut faptul ca incepand cu data de 04.12.2014 conform H.C.L. 171/03.12.2014 pretul gigacaloriei pentru populatie s-a majorat de la 165 lei/Gcal. la 172,23 lei/Gcal.
            In factura lunii noiembrie 2014 perioada facturata a fost 01.11.2014-26.11.2014.
            Pentru luna decembrie perioada facturata este 27.11.2014-29.12.2014.
Modificarea pretului de facturare in data de 04.12.2014 a avut drept urmare emiterea a doua facturi,respectiv:
                        - 27.11.2014 - 03.12.2014  pret vechi 165 LEI /Gcal
                        - 04.12.2014 - 29.12.2014  pret  nou  172,23 LEI/Gcal
  Către abonaţii Energoterm  


     Neînceperea furnizării agentului termic în cazul neachitării debitelor p10- admin, 22-10-2014    
       
   Societatea Energoterm aduce la cunoştinţa beneficiarilor săi din Tulcea (Asociaţii de proprietari şi persoane fizice care au încheiat convenţii individuale de facturare) că neachitarea debitelor restante va conduce la neînceperea furnizării agentului termic începand cu data de 01.11.2014.

 

 


Centre de încasare

Situaţia facturilor şi penalitaţilor

Anunţuri importanteActe necesare

Puncte termice; Centrale; Module
Vremea in Tulcea azi, 24-05-2018
Prefectura Tulcea

Primaria Tulcea

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice

Agentia pentru Protectia Mediului

Vizitatori:
   
TULCEA - Str.Isaccei, nr.73;
Telefon: 0240-527896; Fax: 0240-522348; e-mail: office@energotermtulcea.ro
Caldura din casa ta!
Regulament debranşare - acte necesare
Sigilarea coloanelor de agent termic
© 2012 - Energoterm SA Tulcea - Toate drepturile rezervate