Date cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată va informam ca S.C.ENERGOTERM SA , cu sediul in Tulcea, , str.Isaccei, nr.73, cladirea Donaris, etaj 2, jud.Tulcea, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J36/384/2005, avand C.I.F.17747931 administreaza în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Persoane vizate: persoane fizice, clienti/potentiali clienti ai SC Energoterm SA , consumatori/potentiali consumatori.

SC Energoterm SA asigura, în conditiile legii pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale clientilor sai si respectarea drepturilor acestora la protectia vietii private in privinta prelucrarii datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza de catre SC Energoterm SA in temeiul legii, cu buna credinta.Colectarea acestor date se face doar cu acordul dumneavoastra , in scopul realizarii serviciilor de distibutie si furnizare a energiei termice, prestari de alte servicii (verificari a instalatiilor), colectare debite/recuperari creante, reclama, marketing si publicitate.Clientii SC Energoterm  SATulcea declara ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, in scopurile anterior specificate.

Va revine obligatia sa furnizati datele personale, acestea fiind necesare în vederea încheierii contractelor de furnizare a energiei termice si a contractelor de prestari servicii. Refuzul dumneavoastră determina imposibilitatea operatorului SC Energoterm SA de a incheia contractul, acestuia lipsindu-i una din condițiile esentiale, respectiv identitatea partilor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator, prin intermediul angajatiilor proprii, fiind comunicate numai următorilor destinatari:

-       Autoritati/institutii publice centrale/locale, in baza si limiteleprevederilor legale;

-       Societati bancare(numai in cazul clientilor ce au incheiate acorduri de debitare directa pentru plata facturilor de energie termica).

Vă informăm ca aveti urmatoarele drepturi (reglementate de Legea nr.677/2001):

-Dreptul persoanei vizate la informare

-Dreptul de acces la date – orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

-Dreptul de interventie asupra datelor - orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor sale cu caracter personal, transformarea acestora in date anonime precum si notificarea catre terti carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate asupra datelor, daca acesta notificare nu se dovedeste imposibila sau disproportionata fata de scopul legitim care ar putea fi lezat.

-Dreptul de opozitie - persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele vizate sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care  exista dispozitii legale contrare.In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

EXCEPTII: Consimtamantul persoanei vizate nu este cerut in urmatoarele cazuri: cand prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract sau antecontract la care persoana vizata este parte sau/ori in vederea luarii unei masuri, la cererea acesteia, inaintea incheierii unui contract sau antecontract; când prelucrarea este necesara in vederea aducerii la indeplinire a unor masuri de interes public sau care vizeaza exercitarea prerogativelor de autoritate publica cu care este investit operatorul sau tertul caruia ii sunt dezvaluite datele; cand prelucrarea este necesara in vederea realizarii unui interes legitim al operatorului sau al tertului caruia ii sunt dezvaluite datele, cu conditia ca acest interes sa nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate.

-Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, care se va transmite la sediul S.C.Energoterm SA Tulcea, pe adresa str.Isaccei, nr.73, cladirea Donaris, etaj.2, loc.Tulcea, jud.Tulcea.

-Dreptul de a se adresa justitiei – fara a se aduce atingere posilitatii de a se adresa cu plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararae oricaror drepturi garantate de lege care i-au fost incalcate. Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.