Debranşări

Sigilarea coloanelor de agent termic se face în condiţiile art. 246 din Ordinul A.N.R.S.C

Sigilarea coloanelor de agent termic se face in conditiile art. 246 din Ordinul A.N.R.S.C. nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică:
    Deconectările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii, alimentate cu energie termică din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele condiţii cumulative:
a)……..
b)……. ..
c)………..
d) solicitantul să aibă montat aparat de măsurare a debitului de gaze naturale pe care le consuma.
De asemenea este interzisă tăierea coloanelor de distribuţie a agentului termic care traverseză apartamentul.
Coloanele de distribuție a energiei termice sunt bunuri care se află în proprietatea comună a deținătorilor de spații dintr-un condominiu. Potrivit Legii nr. 230/2007 a asociaţiilor de proprietari coroborat cu dispozitiile H.G.nr. 1588/2007 prevede că: „proprietatea comună (a Asociaţiei de Proprietari), astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcţiei şi în acordul de asociere, cuprinde: subsolul; conductele de distribuţie şi coloanele instalaţiilor de apă, canalizare, încălzire, energie electrică;casa scării; podul; spălătoria; uscătoria; terasa; ascensorul; interfonul - partea de instalaţie de pe proprietatea comună; centrala termică proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deşeurilor menajere; structura de rezistenţă; faţadele; acoperişul şi altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere”.
Tevile sunt proprietate comuna fortata. Acestea nu se pot taia decat odata cu inlocuirea in intregime a sistemului de incalzire in bloc, cu acordul tuturor proprietarilor.
Tăirea coloanelor costitue infracţiunea de distrugere, faptă prevazută şi pedepsită de Codul Penal.


Vă mulţumim pentru înţelegere!


Conducerea,