Debranşări

Sigilarea coloanelor de agent termic se face în condiţiile art. 246 din Ordinul A.N.R.S.C

Sigilarea coloanelor de agent termic se face in conditiile art. 246 din Ordinul A.N.R.S.C. nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică:
    Deconectările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii, alimentate cu energie termică din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele condiţii cumulative:
a)……..
b)……. ..
c)………..
d) solicitantul să aibă montat aparat de măsurare a debitului de gaze naturale pe care le consuma.
De asemenea este interzisă tăierea coloanelor de distribuţie a agentului termic care traverseză apartamentul.
Coloanele de distribuție a energiei termice sunt bunuri care se află în proprietatea comună a deținătorilor de spații dintr-un condominiu. Potrivit Legii nr. 230/2007 a asociaţiilor de proprietari coroborat cu dispozitiile H.G.nr. 1588/2007 prevede că: „proprietatea comună (a Asociaţiei de Proprietari), astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcţiei şi în acordul de asociere, cuprinde: subsolul; conductele de distribuţie şi coloanele instalaţiilor de apă, canalizare, încălzire, energie electrică;casa scării; podul; spălătoria; uscătoria; terasa; ascensorul; interfonul - partea de instalaţie de pe proprietatea comună; centrala termică proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deşeurilor menajere; structura de rezistenţă; faţadele; acoperişul şi altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere”.
Tevile sunt proprietate comuna fortata. Acestea nu se pot taia decat odata cu inlocuirea in intregime a sistemului de incalzire in bloc, cu acordul tuturor proprietarilor.
Tăirea coloanelor costitue infracţiunea de distrugere, faptă prevazută şi pedepsită de Codul Penal.


Vă mulţumim pentru înţelegere!


Conducerea,

Obligaţiile proprietarilor din condominii LEGEA 196/2018 anul: 2018;

Art.31

Coloanele de distributie a energiei termice sunt bunuri care se afla in proprietatea comuna a  detinatorilor de spatii, dintr-un condominiu.

Este interzisa taierea coloanelor de distributie a agentului termic care traverseaza apartamentul.     Tevile sunt proprietate comuna fortata, si nu se pot taia decat odata cu inlocuirea in intregime a   sistemului de incalzire din bloc, cu acordul tuturor proprietarilor.  Taierea coloanelor constituie infractiunea de distrugere, fapta prevazuta si  pedepsita de  Codul penal.

Cu un preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul executiv al asociaţiei de proprietari, proprietarul este obligat să permită accesul preşedintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului şi al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcţii/reparaţii, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individual.

 

publicat: 25-10-2018   utilizator: 140