Situaţii financiare

Anul Situaţii financiare
2018 Bilanţ contabil încheiat la 31 decembrie 2017
2017 Situaţie financiară semestrul I 2017
2016 Buget venituri şi cheltuieli 2016
2016 Situaţie financiară anuală 2016
2016 Raportul auditorului independent pe anul 2016
2014 Hotărârea nr. 4 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014
2013 Hotărârea nr. 52 privind aprobarea Bugetului de venituri şi Cheltuieli pe anul 2013
2012 Hotărârea nr. 18 privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2012