Carieră

Anunţuri - concursuri angajări, anul: 2022

REZULTATUL FINAL AL INTERVIULUI DIN DATA DE 25.07.2022 PENTRU POSTUL DE INGINER

1. Candidat 2601- admis.

 

PREŞEDINTE COMISIE INTERVIU

BILȚIU VICENȚIU VALENTIN

 

 


actualizat: 26-07-2022   utilizator: 140  

Anunt angajare inginer

În data de 25.07.2022, S.C. ENERGOTERM S.A. organizează interviu în vederea ocupării pe perioadă determinată de 6 luni, cu posibilitate de prelungire pe perioadă nedeterminată, a unui post de inginer în cadrul Biroului Mecano Energetic.

Criteriile de selecție/evaluare sunt:

 • absolvent studii universitare cu diplomă de licență, într-unul dintre domeniile de licență: inginerie energetică; ingineria instalațiilor; inginerie mecanică, industrială și maritimă.

Dosarul va conține:

 • cerere de înscriere la concurs
 • copie carte de identitate
 • copie diplomă licență
 • CV format european
 • adeverință medicală din care să reiasă că este apt pentru ocuparea postului

Candidații vor depune dosarele până pe data de 18.07.2022 ora 1300 la biroul resurse umane al unității din str.Isaccei, nr.73, clădire Donaris, et.II sau la adresa de email: anca.moldoveanu@energotermtulcea.ro.

Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat la avizierul unității în data de 19.07.2022, ora 0900, contestațiile urmând a fi depuse în aceeași zi până la ora 1600.

Rezultatul contestației 22.07.2022, ora 1200.

Susținerea interviului, va avea loc în data de 25.07.2022, ora 900 la adresa sus menționată.

Rezultatul interviului se va afișa pe 26.07.2022 ora 900 la avizierul unității contestațiile urmând a fi primite până la ora 1300..

Rezultatul final se va afișa în data de 28.07.2022 ora 1200 la avizierul unității.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel.0240527896.

 

 

Director  General

Ing. Teodoru Răzvan

 


actualizat: 05-07-2022   utilizator: 140  

REZULTATUL FINAL AL INTERVIULUI DIN DATA DE 04.04.2022 PENTRU POSTUL DE TEHNICIAN

 1. Candidat - 1091 admis
 2. Candidat - 1117 respins

 

 

PREŞEDINTE COMISIE INTERVIU

SIMION MIRELA


actualizat: 06-04-2022   utilizator: 140  

Anunt angajare tehnician

În data de 04.04.2022, S.C. ENERGOTERM S.A. organizează interviu în vederea ocupării pe perioadă determinată de 6 luni, cu posibilitate de prelungire pe perioadă nedeterminată, a unui post de tehnician cu atribuții de magaziner și aprovizionare.

Criteriile de selecție/evaluare sunt:

 • studii medii / postliceale
 • cunoștințe de operare calculator (word, excel)
 • permis conducere categ. B
 • experiența pe post de magaziner constituie avantaj

Dosarul va conține:

 • cerere de înscriere la concurs
 • copie carte de identitate
 • Copie diploma studii
 • CV format european
 • cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverință medicală din care să reiasă că este apt pentru ocuparea postului

Candidații vor depune dosarele până pe data de 31.03.2022 ora 1300 la biroul resurse umane al unității din str.Isaccei, nr.73, clădire Donaris, et.II sau la adresa de email: anca.moldoveanu@energotermtulcea.ro.

Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat la avizierul unității în data de 31.03.2022, ora 1600

Contestațiile vor fi depuse până în data de 01.04.2022, ora 1200, iar rezultatul va fi afișat la avizierul unității în aceeași zi până la ora 1300.

Susținerea interviului, va avea loc în data de 04.04.2022, ora 900 la adresa sus menționată.

Rezultatul interviului se va afișa pe 05.04.2022 ora 900 la avizierul unității, contestațiile urmând a fi primite până la ora 1300..

Rezultatul final se va afișa în data de 06.04.2022 ora 1100 la avizierul unității.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel.0240527896.

 

Director  General

Ing. Teodoru Răzvan

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea 82/1991 a contabilităţii - Republicată
 • Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice
 • Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 • Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
 • Legea nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare, a serviciului public de alimentare cu energie termică

 

 

 


actualizat: 17-03-2022   utilizator: 140  

Rezultat interviu pentru postul de tehnician

 1. Dosar nr. 682/17.02.2022- RESPINS
 2. Dosar nr. 694/17.02.2022- RESPINS

 

 

PREŞEDINTE COMISIE INTERVIU

SIMION MIRELA


actualizat: 01-03-2022   utilizator: 140  

Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru postul de Tehnician

 1. Dosar nr. 682/17.02.2022- ADMIS
 2. Dosar nr. 694/17.02.2022- ADMIS

 

PREŞEDINTE COMISIE INTERVIU

SIMION  MIRELA


actualizat: 25-02-2022   utilizator: 140  

Anunt angajare tehnician

În data de 28.02.2022, S.C. ENERGOTERM S.A. organizează interviu în vederea ocupării pe perioadă determinată de 6 luni, cu posibilitate de prelungire pe perioadă nedeterminată, a unui post de tehnician cu atribuții de magaziner și aprovizionare.

Criteriile de selecție/evaluare sunt:

 • studii medii / postliceale
 • permis conducere categ. B
 • experiența pe post de magaziner constituie avantaj

Dosarul va conține:

 • cerere de înscriere la concurs
 • copie carte de identitate
 • Copie diploma studii
 • CV format european
 • cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverință medicală din care să reiasă că este apt pentru ocuparea postului

Candidații vor depune dosarele până pe data de 24.02.2022 ora 1300 la biroul resurse umane al unității din str.Isaccei, nr.73, clădire Donaris, et.II sau la adresa de email: anca.moldoveanu@energotermtulcea.ro.

Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat la avizierul unității în data de 24.02.2022, ora 1600

Contestațiile vor fi depuse până în data de 25.02.2022, ora 1200, iar rezultatul va fi afișat la avizierul unității în aceeași zi până la ora 1300.

Susținerea interviului, va avea loc în data de 28.02.2022, ora 900 la adresa sus menționată.

Rezultatul interviului se va afișa pe 01.03.2022 ora 900 la avizierul unității, contestațiile urmând a fi primite până la ora 1300..

Rezultatul final se va afișa în data de 02.03.2022 ora 1100 la avizierul unității.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel.0240527896.

 

Director  General

Ing. Teodoru Răzvan

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 • Legea 82/1991 a contabilităţii - Republicată
 • Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice
 • Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 • Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
 • Legea nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare, a serviciului public de alimentare cu energie termică

 

 

 

 


actualizat: 16-02-2022   utilizator: 140  

Rezultat final interviu pentru postul de tehnician

1. Dosar nr. 445/03.02.2022- RESPINS

2. Dosar nr. 581/09.02.2022- RESPINS

 

PREŞEDINTE COMISIE INTERVIU

SIMION  MIRELA

 

 

 

 


actualizat: 14-02-2022   utilizator: 140  

Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru postul de Tehnician

1. Dosar nr. 445/03.02.2022- ADMIS

2. Dosar nr. 581/09.02.2022- ADMIS

 

PREŞEDINTE COMISIE INTERVIU

SIMION  MIRELA


actualizat: 09-02-2022   utilizator: 140  

Anunt angajare tehnician

 

În data de 11.02.2022, S.C. ENERGOTERM S.A. organizează interviu în vederea ocupării pe perioadă determinată de 6 luni, cu posibilitate de prelungire pe perioadă nedeterminată, a unui post de tehnician cu atribuții de magazioner și aprovizionare.

Criteriile de selecție/evaluare sunt:

 • studii medii / postliceale
 • permis categoria B
 • experiența pe post de magaziner constituie avantaj

Dosarul va conține:

 • cerere de înscriere la concurs
 • copie carte de identitate
 • Copie diploma studii
 • CV format european
 • cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverință medicală din care să reiasă că este apt pentru ocuparea postului

Candidații vor depune dosarele până pe data de 09.02.2022 ora 1300 la biroul resurse umane al unității din str.Isaccei, nr.73, clădire Donaris, et.II sau la adresa de email: anca.moldoveanu@energotermtulcea.ro.

Rezultatul selecției dosarelor va fi afișat la avizierul unității în data de 09.02.2022, ora 1600

Contestațiile vor fi depuse până în data de 10.0.2022, ora 1200, iar rezultatul va fi afișat la avizierul unității în aceeași zi până la ora 1600.

Susținerea interviului, va avea loc în data de 11.02.2022, ora 900 la adresa sus menționată.

Rezultatul interviului se va afișa pe 14.02.2022 ora 900 la avizierul unității, contestațiile urmând a fi primite până la ora 1300..

Rezultatul final se va afișa în data de 15.02.2022 ora 1100 la avizierul unității.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel.0240527896.

 

Director  General

Ing. Teodoru Răzvan

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

 

 • Legea 82/1991 a contabilităţii - Republicată
 • Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice
 • Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 • Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
 • Legea nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare, a serviciului public de alimentare cu energie termică

 

 


actualizat: 01-02-2022   utilizator: 140  

×