Debranşări

Formulare

Cerere intenţie debranşare de la căldură/ apă caldă

>>> Cerere debranşare (cererea se trimite prin email la adresa suport@energotermtulcea.ro)

>>> Procedura debranşare

 

Cerere - Membru al asociaţiei de proprietari - vă rog să supuneţi spre analiză şi aprobare în cadrul adunării generale prezenta cerere prin care solicit debranşarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a apartamenlului...

>>> F1 - cerere debransare apartament

 

Declaraţie - de acord cu debranşarea vecinului

>>> F2 - declaratie acord debransare vecin

 

Se adevereşte prin prezenta că proprietarul nu înregistrează restanţe la plata serviciilor de furnizare a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă de consum

>>> F3 - adeverinta neinregistrare restante

 

Asociaţia de proprietari - către operatorul SACET Tulcea - anunţare intenţie de deconectare/ debranşare proprietar

>>> F4 solicitare posibilitate debransare proprietar

 

Asociaţia de proprietari - către operatorul SACET Tulcea - anunţare însuşire procedură deconectare/ debranşare şi asumare respectare condiţii

>>> F5 - asumare respectare conditii debransare

 

 (formularele F1-F5 se depun la asociaţia de proprietari)

 

Este interzisă tăierea coloanelor de distribuţie a agentului termic care traverseză apartamentul.

 

Coloanele de distribuție a energiei termice sunt bunuri care se află în proprietatea comună a deținătorilor de spații dintr-un condominiu. Potrivit Legii nr. 196/2018 a asociaţiilor de proprietari : „Modificarea instalaţiilor interioare ale condominiului aflate în proprietate comună se realizează numai în condiţiile legii, pe baza unui referat tehnic de specialitate, emis de furnizorul utilităţii, în care se arată efectele modificării instalaţiei respective şi a autorizaţiei de construire. Pe baza referatului tehnic, adunarea generală hotărăşte, cu votul majorităţii a două treimi din numărul membrilor asociaţiei, asupra necesităţii şi oportunităţii efectuării modificării. În cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice şi a apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic menţionat.”.
Tăirea coloanelor constituie infracţiunea de distrugere, faptă prevazută şi pedepsită de Codul Penal.

 


Vă mulţumim pentru înţelegere!


Conducerea,

×