Debranşări

Formulare

Cerere intenţie debranşare de la căldură/ apă caldă

>>> Cerere debranşare (cererea se trimite prin email la adresa suport@energotermtulcea.ro)

 

Cerere - Membru al asociaţiei de proprietari - vă rog să supuneţi spre analiză şi aprobare în cadrul adunării generale prezenta cerere prin care solicit debranşarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a apartamenlului...

>>> F1 - cerere debransare apartament

 

Declaraţie - de acord cu debranşarea vecinului

>>> F2 - declaratie acord debransare vecin

 

Se adevereşte prin prezenta că proprietarul nu înregistrează restanţe la plata serviciilor de furnizare a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă de consum

>>> F3 - adeverinta neinregistrare restante

 

Asociaţia de proprietari - către operatorul SACET Tulcea - anunţare intenţie de deconectare/ debranşare proprietar

>>> F4 solicitare posibilitate debransare proprietar

 

Asociaţia de proprietari - către operatorul SACET Tulcea - anunţare însuşire procedură deconectare/ debranşare şi asumare respectare condiţii

>>> F5 - asumare respectare conditii debransare

 

 (formularele F1-F5 se depun la asociaţia de proprietari)

 

Sigilarea coloanelor de agent termic se face în condiţiile art. 246 din Ordinul A.N.R.S.C

Sigilarea coloanelor de agent termic se face in conditiile art. 246 din Ordinul A.N.R.S.C. nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică:
    Deconectările individuale ale unor apartamente situate în imobile de locuit tip bloc - condominii, alimentate cu energie termică din sistemul energetic de interes local, indiferent de cauze, se pot realiza în următoarele condiţii cumulative:
a)……..
b)……. ..
c)………..
d) solicitantul să aibă montat aparat de măsurare a debitului de gaze naturale pe care le consuma.
De asemenea este interzisă tăierea coloanelor de distribuţie a agentului termic care traverseză apartamentul.
Coloanele de distribuție a energiei termice sunt bunuri care se află în proprietatea comună a deținătorilor de spații dintr-un condominiu. Potrivit Legii nr. 230/2007 a asociaţiilor de proprietari coroborat cu dispozitiile H.G.nr. 1588/2007 prevede că: „proprietatea comună (a Asociaţiei de Proprietari), astfel cum este descrisă în cartea tehnică a construcţiei şi în acordul de asociere, cuprinde: subsolul; conductele de distribuţie şi coloanele instalaţiilor de apă, canalizare, încălzire, energie electrică;casa scării; podul; spălătoria; uscătoria; terasa; ascensorul; interfonul - partea de instalaţie de pe proprietatea comună; centrala termică proprie; crematoriul; tubulatura de evacuare a deşeurilor menajere; structura de rezistenţă; faţadele; acoperişul şi altele asemenea, conform prevederilor din acordul de asociere”.
Tevile sunt proprietate comuna fortata. Acestea nu se pot taia decat odata cu inlocuirea in intregime a sistemului de incalzire in bloc, cu acordul tuturor proprietarilor.
Tăirea coloanelor costitue infracţiunea de distrugere, faptă prevazută şi pedepsită de Codul Penal.


Vă mulţumim pentru înţelegere!


Conducerea,