Formulare, documente necesare

Formulare pentru debranşare

Cerere intenţie debranşare de la căldură/ apă caldă

>>> Cerere debranşare (cererea se trimite prin email la adresa suport@energotermtulcea.ro)

>>> Procedura debranşare

 

Cerere - Membru al asociaţiei de proprietari - vă rog să supuneţi spre analiză şi aprobare în cadrul adunării generale prezenta cerere prin care solicit debranşarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a apartamenlului...

>>> F1 - cerere debransare apartament

 

Declaraţie - de acord cu debranşarea vecinului

>>> F2 - declaratie acord debransare vecin

 

Se adevereşte prin prezenta că proprietarul nu înregistrează restanţe la plata serviciilor de furnizare a agentului termic pentru încălzire şi apă caldă de consum

>>> F3 - adeverinta neinregistrare restante

 

Asociaţia de proprietari - către operatorul SACET Tulcea - anunţare intenţie de deconectare/ debranşare proprietar

>>> F4 solicitare posibilitate debransare proprietar

 

Asociaţia de proprietari - către operatorul SACET Tulcea - anunţare însuşire procedură deconectare/ debranşare şi asumare respectare condiţii

>>> F5 - asumare respectare conditii debransare

 

 (formularele F1-F5 se depun la asociaţia de proprietari)

 

×