Furnizare energie termică

Politica referitoare la calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională

Misiunea noastră este: Îndeplinirea cerinţelor şi satisfacţia clienţilor plecând de la premisa succesului - strategiile pe termen lung, dezvoltarea durabilă şi un parteneriat de încredere bazat pe un angajament total şi permanent.

>>> Angajamentul Managerului General al SC ENERGOTERM SA

Contorizare alimentare cu agent termic pentru încălzire şi apă caldă

Un important pas în imbunatatirea raporturilor dintre S.C. ENERGOTERM S.A.., în calitate de furnizor  de energie termică şi consumatori a fost montarea contoarelor la branşamentele de alimentare cu  agent termic pentru încălzire şi  apă caldă.

1.  Pentru măsurarea energiei termice s-au utilizat contoare de energie termică “superstatic 440i” - masurator static de caldura ce utilizeaza un principiu unic de masurare a oscilatiilor de temperatura, fiind rezistent la impuritati si conditii precare de debit,  pentru a furniza informaţii corecte asupra parametrilor agentului termic la consumatori, direct pe un aparat electronic cu afişare.

2. Pentru contorizarea debitului si energiei termice consumate pentru apa calda menajera am folosit contoare “MTW-R tip WEHRLE  multijet” si “ZENNER MTWI” ce asigura o afisare optima a consumului de apa calda.

S.C. ENERGOTERM S.A. oferă o soluție modernă pentru blocurile de locuit: contorizarea individuală

Avantaje multiple pentru locatari și pentru asociațiile de proprietari

S.C. ENERGOTERM S.A. oferă o soluție modernă pentru blocurile de locuit: contorizarea individuală cu distribuția pe orizontală în sistemul centralizat de termoficare.

Avantaje multiple pentru locatari și pentru asociațiile de proprietari:

  - Vechile conducte sunt înlocuite cu instalații noi, preizolate, cu o durată de viață îndelungată (minim 30

de ani pentru conducte și 15 ani pentru contorul individual).

  - Fiecare apartament va avea propriul contor, poziționat pe casa scării, lângă ușă.

  - În interiorul locuinței, instalațiile individuale vor fi “pe orizontală”.

  - Posibilitatea pornirii și a opririi în apartament fără ca locatarii să depindă de asociație sau de vecini,

odată ce sezonul de încălzire a fost pornit în oraș.

  - Reglarea temperaturii din apartament, în funcție de confortul dorit și de puterea financiară, se va face

prin intermediul robinetelor cu termostat montate pe fiecare calorifer.

  - În urma acestor lucrări dispar costurile generate de consumul aferent părților comune.

>>> soluție modernă pentru blocurile de locuit: contorizarea individuală

×